Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej  organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. jest olimpiadą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy” oraz pod honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marka Belki.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej znajdują się pod adresem: http://owe.pte.pl/

 

Informacji na temat OWE udziela:

Komitet Okręgowy OWE w Lublinie –PTE oddział Lublin

Bursaki 12 (pok. 310B)

20-150 Lublin

tel.: 81 452 94 40, fax 81 452 94 13

e-mail: lublin.owe@pte.pl

właściwość miejscowa: województwo lubelskie

 

Członkowie Komitetu Okręgowego OWE w Lublinie

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek – przewodnicząca

mgr Małgorzata Mikusek – sekretarz

mgr Grzegorz Iskra – członek

dr Teresa Kondrakiewicz – członek

mgr Marek Kowalczyk – członek

dr Robert Pankiewicz – członek