Partnerzy

Realizacja celów PTE możliwa jest dzięki szeroko rozumianej współpracy z instytucjami zewnętrznymi:

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy
 • Narodowy Bank Polski
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej
 • Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny
 • Fundacja im. Jana i Zygmunta Karłowskich
 • Lubelski Park Naukowo Technologiczny
 • Przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego