O Nas

Polskie Towarzystwo Ekonomicznie Oddział w Lublinie zaprasza w roku akademickim 2015/2016 na:

 

Działalność lubelskiego oddziału PTE ma na celu popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Lublinie, integrowanie i powiększanie środowiska ekonomistów oraz kształtowanie opinii publicznej w zakresie dotyczącym zagadnień ekonomicznych.

 

Działalność lubelskiego oddziału PTE obejmuje:

 1. Organizację studiów podyplomowych
 2. Organizację kursów, szkoleń, warsztatów
 3. Organizację konferencji naukowych i studenckich
 4. Organizację Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 5. Organizację staży i praktyk zawodowych
 6. Pośrednictwo na rynku pracy (headhunting)
 7. Doradztwo ekonomiczne dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i JST
 8. Wykonywanie prac na rzecz osób fizycznych, biznesu i JST (wyceny, biznes plany itp.)
 9. Realizację projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych (NCBiR, NCN)
 10. Realizację projektów UE
 11. Wynajem sal wykładowych
 12. Działalność wydawniczą (książki, broszury itp.)
 13. Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz badanie sprawozdań finansowych

 

Władze Oddziału PTE w Lublinie

Prezes

prof. nadzw. dr hab inż. Artur Paździor – doktor habilitowany w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny PL i WSPA; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru finansów korporacyjnych i rynków finansowych oraz projektów biznesowych, obejmujących wycenę wartości przedsiębiorstwa, ocenę przedsięwzięć inwestycyjnych, projekty restrukturyzacyjne, due dilligence w procesach fuzji i przejęć itp. Obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. Nauki i Kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej oraz opiekuna kierunku Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Wiceprezesi

dr hab. Paweł Rydzewski – adiunkt w Zakładzie Metod Badań Społecznych UMCS; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru badań socjologicznych oraz wielu projektów badawczych z obszaru metod ilościowych i rozwoju regionalnego.

dr Małgorzata Kąkol – adiunkt w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej UMCS; autorka wielu publikacji naukowych z obszaru finansów międzynarodowych.

Sekretarz                     

– dr Aneta Jarosz-Angowska

Komisja Rewizyjna

– dr Elżbieta Wrońska-Bukalska

– mgr Karolina Gałązka

– mgr Małgorzata Zboina

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *