Seminaria naukowe

PTE Oddział w Lublinie we współpracy z Katedrą Finansów i Rachunkowości Politechniki Lubelskiej oraz Instytutem Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, organizuje seminaria naukowe poświęconej badaniom naukowym na gruncie rozwoju zawodowego pracowników naukowo-dydaktycznych i praktyków gospodarczych. Spotkania realizowane są cyklicznie na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej (co miesiąc) oraz w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (co pół roku). Wydarzenia te stanowią interesującą przestrzeń wymiany poglądów i doświadczeń oraz dzielenia się wiedzą na temat aktualnych trendów w naukach o ekonomii, finansach i zarządzaniu.